Søg i nyhedsarkiv

tirsdag den 22. december 2015

Nyhedsbrev december 2015

Kære Beboere

Her kommer så årets sidste nyhedsbrev med lidt om, hvad der er sket i ejerforeningen det seneste halve års tid.

 

Tilmelding til nyhedsbrevet
Du modtager måske dette nyhedsbrev to gange. Det beklager vi, og det sker kun denne ene gang. Vi har denne gang, med hjælp fra vores administrator, Boligexperten, sendt nyhedsbrevet til samtlige ejere på de mailadresser, der er registreret hos Boligexperten. Derudover udsendes nyhedsbrevet på sædvanligvis til de, som har tilmeldt sig på vores hjemmeside. Fremadrettet udsendes nyhedsbrevet kun til dig, hvis du har tilmeldt dig det via ejerforeningens hjemmeside.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: http://www.seieroehus.dk/page.34061.nyhedsmail-og-sms.aspx

 

Facebookgruppe for beboere i E/F Seierøehus
Der er blevet oprettet en facebookgruppe, for at skabe muligheden for kommunikation beboerne imellem samt med henblik på, at udsende orienteringer fra bestyrelsen.
Du kan finde gruppen her: https://www.facebook.com/groups/1029688233756187/

 

Indbrud i kælderrum
Der har for nyligt været indbrud i flere kælderrum på Sjælør Boulevard. Tyvene skaffede sig adgang ved, at skrue dørbeslagene ud. For fremover at sikre dine ejendele i kælderrummene, så skal alle være opmærksomme på, hvem de lukker ind i opgangene. De “faste” reklameomdelere - udover Postdanmark - har adgang til vores opgang via en bluetooth-kode, de tildeles af distributøren, hvorfor det ikke er nødvendigt, at ringe på døren med mindre man har et uærligt ærinde i opgangen/kældrene eller ønsker, at omdele uautoriseret reklamemateriale, såsom pizza- og ejendomsmæglerreklamer.
Ligeledes kan det være en god idé, at skrue skruerne til dørbeslagene lidt ud og så slå dem skævt i, så det ikke er muligt at skrue dem ud igen. Alternativt kan I købe nogle tx20 skruer og montere dem, og derefter kontakte vores ejendomsinspektør, Keld Graven, så vil han være behjælpelig med, at sætte en zinkprop i, så det ligeledes ikke er muligt at skrue dem ud.

Port mod Borgmester Christiansens Gade defekt
I forbindelse med ovenstående så har porten ud mod Borgmester Christiansens Gade i lang tid stået åbent. Det skyldes at der var udøvet hærværk mod porten, formentlig grundet en påkørsel.
Det er efterhånden sket flere gange, hvorfor vi i bestyrelsen måtte finde en løsning, så vi fremadrettet får begrænset skaderne. Det håber vi nu at have fundet, idet vi er ved at undersøge mulighederne for overvågning af begge porte således, at vi kan finde frem til årsagen samt en eventuel erstatningsansvarlig, hvis portene fortsat går i stykker.
Der var desværre lang leveringstid på en ny motor, hvorefter firmaet, der skulle montere motoren blev ramt af sygdom, så det har trukket ud, men nu er muren og motoren hhv. repareret og udskiftet, og porten skulle fungere igen.
Der observeres ind i mellem uvedkommende i gården, og kan I se, at de ikke har tilknytning til ejerforeningen eller noget at gøre i gården, så er i meget velkomne til at bede dem gå ud.

 

Affaldssortering
Som I forhåbentligt har bemærket, så er der i de to skralderum opstillet containere til forskellige typer affald. Jo mere I er med til at hjælpe med at sortere jeres affald, jo flere penge sparer vi alle i ejerforeningen, og renovation er en stor post i ejerforeningens regnskab.
Det er sådan, at containerne til det sorterede affald, såsom hård plast, metal, elektronik, papir osv. er gratis for os at få afhentet såfremt, at affaldet i containerne er sorteret korrekt. Vær derfor venligst opmærksom på kun, at smide det affald, der hører til i den respektive container i den. Almindeligt husholdningsaffald samt evt. affald i er i tvivl om skal i containerne til restaffald. Disse containere betaler vi for afhentning af, ligesom vi desværre også må betale for afhentning af containerne til sorteret affald, da der ikke er sortere korrekt.
I kan finde information om affaldssorteringen her: http://www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed-0.

 

Tilstoppede faldstammer
VI er begyndt at se en stigning i anmeldelser omkring stoppede faldstammer, særligt køkkenfaldstammerne. Vi bor i en gammel bygning og selv om vi er i gang med udskiftning af faldstammer, så er der stadig mange gamle faldstammer rundt om i ejerforeningen. Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på ikke at hælde stegefedt og lignende i afløbet. I kan også alle hjælpe til ved at hælde afløbsrens eller noget kogende vand i afløbet ind imellem.
Ofte når en stoppet faldstamme anmeldes, viser det sig, at det er vandlåsen og ikke faldstammen, der er stoppet. Det betyder også, at det et beboeren selv, der skal dække regningen til kloakservice, da beboerne selv er ansvarlige for vandlås og afløbet frem til faldstammen. Ejerforeningen betaler kun regningen, såfremt det er faldstammen, der er stoppet.
Det kan derfor være en god idé, at kontakte sine naboer i opgangen og spørge om de også har problemer med afløbene, eller om det kun er i ens egen lejlighed?

 

Går dit TV i sort?
Den 9. februar risikerer du, at dit tv går i sort skærm, hvis du har et gammeldags billedrørs-tv og du har YouSee som tv-udbyder.

YouSee oplyser, at lukningen er nødvendig for at skabe mere plads i kabel-tv-nettet til højere bredbåndshastigheder og sikre, at kapaciteten rækker til det stigende streamingsbehov. Tiden er løbet fra den gamle analoge teknologi, som optager for meget plads i kabelnettet og derfor må vige pladsen for at lade fremtiden komme til.

Sådan undgår du sort skærm
1. Tjek om dit tv (fladskærm) har en DVB-C/MPEG-4 modtager. Hvis ja, vil du kunne se kanalerne i den digitale version. Så skal tv'et blot indstilles rigtigt. På yousee.dk/kanaler kan du få hjælp til at indstille kanalerne korrekt på dit tv.
2. Har du allerede YouSee Plus (en digitalboks fra YouSee), så skal du ikke foretage dig noget. Du vil ikke opleve nogen ændring og fortsætter som hidtil.
3. Køb en digital tv-boks, der kan omforme de digitale signaler til analoge signaler. Det er vigtigt, at du vælger en DVB-C boks. Se efter godkendte bokse på yousee.dk/ready
4. Køb et nyt digitalt fjernsyn.

Vi kan samtidig fortælle, at bestyrelsen har undersøgt markedet og indhentet tilbud fra en anden tv-udbyder. Vi håber at kunne fortælle mere om dette på generalforsamlingen til foråret.

 

Nye vinduer - husk bestyrelsens godkendelse
Ønsker du at udskifte dine vinduer, eller i øvrigt ændre på lejlighedens ydre udseende, så husk at kontakte bestyrelsen for godkendelse først. Det er foreksempelt ikke tilladt at ændre trefagsvinduer til enkelt- eller tofagsvinduer, hvorfor enkelte også har været nødsaget til, at skifte deres allerede isatte vinduer til de korrekte trefagsvinduer. Dette er naturligvis en kedelig affære, men samtidigt en nødvendighed for at opretholde et enspræget udseende af vores ejendom.

 

Gårdrenovering
Bestyrelsen holdt i efteråret et ekstra møde med arkitekten efter 2. skitsemøde, da der var særlige tinge bl.a. omkring skraldeskurene, der ikke var optimale. Nu har arkitekten brugt det resterende af efteråret på at finpudse skitsen således, at den kunne sendes ind til Kommunen. Vi forventer, at tegningen af den kommende gård vil blive sendt i høring først i det nye år. Hver beboer vil derfor på et tidspunkt i starten af 2016 modtage materiale i sin e-boks omhandlende gårdrenoveringen. Det er vigtigt, I tager stilling og svarer iht. det fremsendte, da en fortsættelse af det videre forløb kræver ?-dels flertal og ellers standses hele projektet omkring renovering af gården, som er finansieret af staten/kommunen.


Sagen mod vores tidligere administrator
Der afholdes et retsmøde primo januar 2016. Domsafsigelsen er herefter maks. fire uger efter retsmødet. Såfremt ejerforeningen mod forventning taber sagen, da vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, da det er op til generalforsamlingen at beslutte, om sagen skal ankes. Såfremt det er tilfældet, da vil der i forbindelse med indkaldelsen samt på den ekstraordinære generalforsamling, blive grundigt informeret om sagen, og årsagen til sagens udfald. Indtil videre håber og tror vi på, at vi har en god sag, hvorfor det helst ikke skulle blive nødvendigt. Vi ser alle i bestyrelsen frem til at få denne sag afsluttet, da vi har brugt meget tid, mange kræfter og bekymringer på sagen.

 

Generalforsamlingen 2016
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Ejerforeningen Seierøehus afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Husk forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2016.

 

Vær opmærksom på at dette nyhedsbrev kan ikke besvares. Ønsker du at kontakte bestyrelsen skal du benytte bestyrelsen@seieroehus.dk.

 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Bestyrelsen

E/F Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.

2450 København SV

bestyrelsen@seieroehus.dk

www.seieroehus.dk


Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt nyheder og orienteringer pr. mail hos E/F Seierøehus. Dermed kan du sige farvel til papirarkivet, da du modtager informationer og dokumenter direkte pr. mail. Samtidig hjælper din tilmelding med at spare foreningen udgifter til f.eks. papir, kopiering m.m.

Ønsker du at opdatere dine indstillinger – f.eks. opdatere din e-mail-adresse, mobilnummer eller afmelde yderligere mails – så klik blot på følgende link: Rediger indstillinger for modtagelse af mit nyhedsbrev

torsdag den 26. november 2015

Reparation af port + ny Facebook-gruppe

Kære Beboere

Her et kort nyhedsbrev fra bestyrelsen om reparation af port og en nyoprettet Facebook-gruppe.

Som flere sikkert har bemærket, har porten ud mod Borgmester Christiansens Gade været i stykker i et stykke tid. Status er, at vi i oktober bestilte udbedring af sætningsskader i muren, hvilket en håndværker har udført. Vi bestilte ligeledes en reparation af porten, hvilket dog desværre kræver en ny motor.

Leverandøren kan desværre først få leveret og udskiftet motoren i uge 49, altså næste uge. Da skulle porten gerne virke igen.

Det er jo desværre ikke første gang, at porten er gået i stykker - og det er dyrt hver gang. Bestyrelsen overvejer at sætte overvågning op, så vi fremover kan finde ud af hvilket køretøj, der er skyld i de tilbagevende skader og evt. søge erstatning. Overvågning vil forhåbentlig også virke forebyggende.

Derudover har bestyrelsen besluttet at oprette en Facebook-gruppe, som beboerne kan bruge til at kommunikere med hinanden. Vi håber, mange vil finde den gavnlig - og at den vil bidrage til fællesskabet. Vi gør opmærksom på, at man fortsat skal kontakte bestyrelsen pr. email eller telefon, ikke via Facebook-gruppen.

Gruppen hedder: Seierøehus' beboergruppe

Mvh bestyrelsen for Ejerforeningen Seierøehus


Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt nyheder og orienteringer pr. mail hos E/F Seierøehus. Dermed kan du sige farvel til papirarkivet, da du modtager informationer og dokumenter direkte pr. mail. Samtidig hjælper din tilmelding med at spare foreningen udgifter til f.eks. papir, kopiering m.m.

Ønsker du at opdatere dine indstillinger – f.eks. opdatere din e-mail-adresse, mobilnummer eller afmelde yderligere mails – så klik blot på følgende link: Rediger indstillinger for modtagelse af mit nyhedsbrev

lørdag den 19. september 2015

Ejendomsservice, vedtægter, gårdrenovering mm.

Kære Beboere, nedenfor følger lidt om, hvad der er sket i løbet af det første halvår af 2015 her i ejerforeningen.

 

• Ny varmemesterordning

Vores varmemester, Anders, valgte i foråret at opsige sin stilling, da han søgte nye udfordringer. Vi gik derfor i bestyrelsen i gang med at undersøge mulighederne og drøfte fordele og ulemper ved at vælge at ansætte en ny varmemester kontra at hyre et firma til at varetage ejendomsservicen. Vi endte med at sige ja tak til et tilbud fra virksomheden GreenCircle, som også er virksomheden, Anders er blevet ansat i.

GreenCircle har pr. 1. maj overtaget ejendomsservicen for ejendommen. Til en start er det Anders, der er ejendomsinspektør og har sin daglige gang her, men i løbet af efteråret vil der komme en ny ejendomsinspektør, som Anders overdrager sin viden om ejendommen til. Både på ejerforeningens hjemmeside samt på opslag i opgangene kan I se, hvem der skal kontaktes ved henvendelser vedr. ejendommen.

Vi har udarbejdet en meget udførlig kontrakt med GreenCircle, men der dukker fortsat enkelte smådetaljer op, så det første års tid vil også blive brugt til at tilpasse kontrakten og samarbejdet med GreenCicle.

Ind til videre er vi i bestyrelsen meget positivt stemt over det nye samarbejde. Skulle du have oplevelser, gode som dårlige efter skiftet med GreenCircle, hører vi naturligvis gerne fra dig.

 

• Nye vedtægter

På generalforsamlingen fremsatte vi et forslag om vedtægtsændringer. Både vedtægterne og baggrunden for forslaget kan du læse mere om i referatet fra generalforsamlingen. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på generalforsamlingen, men da det krævede et kvalificeret flertal, skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvilken blev afholdt den 1. juni.

Vedtægtsændringerne blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling og er nu blevet tinglyst og kan downloades fra ejerforeningens hjemmeside.

 

• Gårdrenovering - Københavns Gårdhaver

I løbet af foråret har der været afholdt en del indledende møder og samtaler med gaardrum.dk, der af Københavns Kommune er hyret til at stå for vores kommende gårdrenovering. Input fra beboerne og mulighederne i gården har resulteret i, at en arkitekt fra gaardrum.dk har forelagt en skitse. 2. skitsemøde har netop været afholdt, skitsen skulle gerne hænge i alle opgange, og ellers er det muligt at se skitsen samt læse det tilhørende notat på hjemmesiden.

Evt. kommentarer sendes hurtigst muligt til jjk@gaardrum.dk, da forslaget snart forventes sendt i høring.

 

• Salg af ejerforeningens varmemesterlejlighed

Vores gamle varmemesterlejlighed er solgt til prisen og blev overtaget medio juni. Overskuddet fra salget (ca. 1.200.000 kr.) er blevet indsat på foreningens grundfond, hvor brug af pengene kræver generalforsamlingens godkendelse. Første store projekt bliver formentlig renovering af vores kloaker mv. i gården, hvilket vil ske i forbindelse med gårdrenoveringen.

 

• Erstatningskrav rejst mod forhenværende administrator

På generalforsamlingen anmodede vi om jeres godkendelse til at gå videre med vores krav mod tidligere administrator. Vi har skåret sagen til og har valgt at gå videre med de punkter som er meget konkrete og enkle at opgøre et decideret tab på. Vores advokat har sendt en stævning til vores tidligere administrator, og sagen ligger nu i retten, hvor vi afventer dato for et retsmøde.

 

Kommende projekter:

• Vinteren nærmer sig

Hvorfor der skal ryddes op i cyklerne i ejendommen. Hold øje med opslagene i opgangene, der beskriver forløbet. Vær ligeledes opmærksom på, at der bliver ryddet ud i kældergange, tørrekældre og øvrige fællesarealer, hvor nogle beboere har henstillet ejendele. Fremadrettet vil der løbende og uden advarsel blive ryddet ud i genstande, der henstår på fællesarealerne. Alle lejligheder har tilknyttet et kælder- eller loftsrum, man kan benytte til opbevaring.

 

• Ekstra garage

Vi er i gang med at rydde ud i mange af de ting og maskiner, Anders brugte rundt om på ejendommen, hvilket har gjort at den ene af ejerforeningens to garager, snart kan tømmes helt, hvorfor vi overvejer om garagen kan have en fremtidig funktion i den nye gård eller evt. skal sælges. I beboere vil blive hørt på en generalforsamling inden en beslutning tages.

 

• Anden tv-udbyder

Som I måske er bekendt med har vi haft en dialog med YouSee vedr. et bedre tilbud på levering af tv-signal, hvilket ikke har været muligt, at forhandle på plads. Vi er derfor nu ved at undersøge muligheden hos en helt anden tv-udbyder, hvor der evt. også kan være mulighed for at man helt kan fravælge tv-signalet i den enkelte lejlighed, hvilket er noget YouSee i dag ikke vil tilbyde. Men mere om det, når vi har et konkret tilbud.

 

Vær opmærksom på at dette nyhedsbrev ikke kan besvares. Ønsker du at kontakte bestyrelsen skal du benytte bestyrelsen@seieroehus.dk.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen E/F Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.

2450 København SV

bestyrelsen@seieroehus.dk

www.seieroehus.dk


Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt nyheder og orienteringer pr. mail hos E/F Seierøehus. Dermed kan du sige farvel til papirarkivet, da du modtager informationer og dokumenter direkte pr. mail. Samtidig hjælper din tilmelding med at spare foreningen udgifter til f.eks. papir, kopiering m.m.

Ønsker du at opdatere dine indstillinger – f.eks. opdatere din e-mail-adresse, mobilnummer eller afmelde yderligere mails – så klik blot på følgende link: Rediger indstillinger for modtagelse af mit nyhedsbrev

søndag den 12. april 2015

Generalforsamling 2015 og gårdtræf

Kære Beboere

Generalforsamling 2015

Så er det på tirsdag den 14. april kl. 18.00 i mødelokale ABC i Karens Minde Kulturhus, at vi i E/F Seierøehus afholder generalforsamlingen.

Husk selv at hente/printe bilagene fra vores hjemmeside www.seieroehus.dk under menupunktet -> foreningen -> generalforsamling, hvorefter bilagene vil være at finde i højre margen. Du kan også rette henvendelse til varmemester Anders Olsen i kontortiden i morgen, mandag, hvorefter han vil være behjælpelig med at udlevere et sæt bilag.

 

Gårdtræf den 25. april 2015

Lørdag den 25. april kl. 13-15 afholder Gaardrum.dk i samarbejde med Is-It-A-Bird et gårdtræf i vores gård. Vi mødes ved Miljøstuen, Sjølør Boulevard 32, kld.

Gaardrum.dk er firmaet, der har vundet kommunens udbud, og skal forestå renoveringen af vores gård i samarbejde med Is-It-A-Bird, der står for beboerindragelse i projektet.

Der er hængt plancher op i samtlige opgange, så man kan følge processen ligesom vi, i betyrelsen, vil forsøge, at holde hjemmesiden opdateret, således man også kan følge med her på hjemmesiden, såfremt man ikke selv bor i sin lejlighed.

Kom og vær med lørdag den 25., hvor der vil blive serveret lidt at drikke samt opstillet en popcornmaskine til børnene (og de voksne). Det er en god mulighed til at møde hinanden her i ejendommen, og få en snak om hvad der er godt og skidt ved gården, og hvad I har af tanker og ønsker om en fremtidig gård.

 

Et hold landskabsarkitektstuderende har i efteråret brugt vores gård, som grundlag for en eksamensopgave, det kom der mange interessante forslag ud af. Deres tegninger af gården hænger nu nede på varmemesterkontoret, hvor der er mulighed for at se dem i kontortiden, og ellers vil der også være åben og adgang til tegningerne i forbindelse med gårdtræf. Tegningerne kan bruges som inspirationsmateriale til, hvordan vores gård kan indrettes.

 

Vær opmærksom på at dette nyhedsbrev kan ikke besvares. Ønsker du at kontakte bestyrelsen skal du benytte bestyrelsen@seieroehus.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

E/F Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.

2450 København SV

bestyrelsen@seieroehus.dk

www.seieroehus.dk


Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt nyheder og orienteringer pr. mail hos E/F Seierøehus. Dermed kan du sige farvel til papirarkivet, da du modtager informationer og dokumenter direkte pr. mail. Samtidig hjælper din tilmelding med at spare foreningen udgifter til f.eks. papir, kopiering m.m.

Ønsker du at opdatere dine indstillinger – f.eks. opdatere din e-mail-adresse, mobilnummer eller afmelde yderligere mails – så klik blot på følgende link: Rediger indstillinger for modtagelse af mit nyhedsbrev