Søg i nyhedsarkiv

tirsdag den 22. december 2015

Nyhedsbrev december 2015

Kære Beboere

Her kommer så årets sidste nyhedsbrev med lidt om, hvad der er sket i ejerforeningen det seneste halve års tid.

 

Tilmelding til nyhedsbrevet
Du modtager måske dette nyhedsbrev to gange. Det beklager vi, og det sker kun denne ene gang. Vi har denne gang, med hjælp fra vores administrator, Boligexperten, sendt nyhedsbrevet til samtlige ejere på de mailadresser, der er registreret hos Boligexperten. Derudover udsendes nyhedsbrevet på sædvanligvis til de, som har tilmeldt sig på vores hjemmeside. Fremadrettet udsendes nyhedsbrevet kun til dig, hvis du har tilmeldt dig det via ejerforeningens hjemmeside.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: http://www.seieroehus.dk/page.34061.nyhedsmail-og-sms.aspx

 

Facebookgruppe for beboere i E/F Seierøehus
Der er blevet oprettet en facebookgruppe, for at skabe muligheden for kommunikation beboerne imellem samt med henblik på, at udsende orienteringer fra bestyrelsen.
Du kan finde gruppen her: https://www.facebook.com/groups/1029688233756187/

 

Indbrud i kælderrum
Der har for nyligt været indbrud i flere kælderrum på Sjælør Boulevard. Tyvene skaffede sig adgang ved, at skrue dørbeslagene ud. For fremover at sikre dine ejendele i kælderrummene, så skal alle være opmærksomme på, hvem de lukker ind i opgangene. De “faste” reklameomdelere - udover Postdanmark - har adgang til vores opgang via en bluetooth-kode, de tildeles af distributøren, hvorfor det ikke er nødvendigt, at ringe på døren med mindre man har et uærligt ærinde i opgangen/kældrene eller ønsker, at omdele uautoriseret reklamemateriale, såsom pizza- og ejendomsmæglerreklamer.
Ligeledes kan det være en god idé, at skrue skruerne til dørbeslagene lidt ud og så slå dem skævt i, så det ikke er muligt at skrue dem ud igen. Alternativt kan I købe nogle tx20 skruer og montere dem, og derefter kontakte vores ejendomsinspektør, Keld Graven, så vil han være behjælpelig med, at sætte en zinkprop i, så det ligeledes ikke er muligt at skrue dem ud.

Port mod Borgmester Christiansens Gade defekt
I forbindelse med ovenstående så har porten ud mod Borgmester Christiansens Gade i lang tid stået åbent. Det skyldes at der var udøvet hærværk mod porten, formentlig grundet en påkørsel.
Det er efterhånden sket flere gange, hvorfor vi i bestyrelsen måtte finde en løsning, så vi fremadrettet får begrænset skaderne. Det håber vi nu at have fundet, idet vi er ved at undersøge mulighederne for overvågning af begge porte således, at vi kan finde frem til årsagen samt en eventuel erstatningsansvarlig, hvis portene fortsat går i stykker.
Der var desværre lang leveringstid på en ny motor, hvorefter firmaet, der skulle montere motoren blev ramt af sygdom, så det har trukket ud, men nu er muren og motoren hhv. repareret og udskiftet, og porten skulle fungere igen.
Der observeres ind i mellem uvedkommende i gården, og kan I se, at de ikke har tilknytning til ejerforeningen eller noget at gøre i gården, så er i meget velkomne til at bede dem gå ud.

 

Affaldssortering
Som I forhåbentligt har bemærket, så er der i de to skralderum opstillet containere til forskellige typer affald. Jo mere I er med til at hjælpe med at sortere jeres affald, jo flere penge sparer vi alle i ejerforeningen, og renovation er en stor post i ejerforeningens regnskab.
Det er sådan, at containerne til det sorterede affald, såsom hård plast, metal, elektronik, papir osv. er gratis for os at få afhentet såfremt, at affaldet i containerne er sorteret korrekt. Vær derfor venligst opmærksom på kun, at smide det affald, der hører til i den respektive container i den. Almindeligt husholdningsaffald samt evt. affald i er i tvivl om skal i containerne til restaffald. Disse containere betaler vi for afhentning af, ligesom vi desværre også må betale for afhentning af containerne til sorteret affald, da der ikke er sortere korrekt.
I kan finde information om affaldssorteringen her: http://www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed-0.

 

Tilstoppede faldstammer
VI er begyndt at se en stigning i anmeldelser omkring stoppede faldstammer, særligt køkkenfaldstammerne. Vi bor i en gammel bygning og selv om vi er i gang med udskiftning af faldstammer, så er der stadig mange gamle faldstammer rundt om i ejerforeningen. Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på ikke at hælde stegefedt og lignende i afløbet. I kan også alle hjælpe til ved at hælde afløbsrens eller noget kogende vand i afløbet ind imellem.
Ofte når en stoppet faldstamme anmeldes, viser det sig, at det er vandlåsen og ikke faldstammen, der er stoppet. Det betyder også, at det et beboeren selv, der skal dække regningen til kloakservice, da beboerne selv er ansvarlige for vandlås og afløbet frem til faldstammen. Ejerforeningen betaler kun regningen, såfremt det er faldstammen, der er stoppet.
Det kan derfor være en god idé, at kontakte sine naboer i opgangen og spørge om de også har problemer med afløbene, eller om det kun er i ens egen lejlighed?

 

Går dit TV i sort?
Den 9. februar risikerer du, at dit tv går i sort skærm, hvis du har et gammeldags billedrørs-tv og du har YouSee som tv-udbyder.

YouSee oplyser, at lukningen er nødvendig for at skabe mere plads i kabel-tv-nettet til højere bredbåndshastigheder og sikre, at kapaciteten rækker til det stigende streamingsbehov. Tiden er løbet fra den gamle analoge teknologi, som optager for meget plads i kabelnettet og derfor må vige pladsen for at lade fremtiden komme til.

Sådan undgår du sort skærm
1. Tjek om dit tv (fladskærm) har en DVB-C/MPEG-4 modtager. Hvis ja, vil du kunne se kanalerne i den digitale version. Så skal tv'et blot indstilles rigtigt. På yousee.dk/kanaler kan du få hjælp til at indstille kanalerne korrekt på dit tv.
2. Har du allerede YouSee Plus (en digitalboks fra YouSee), så skal du ikke foretage dig noget. Du vil ikke opleve nogen ændring og fortsætter som hidtil.
3. Køb en digital tv-boks, der kan omforme de digitale signaler til analoge signaler. Det er vigtigt, at du vælger en DVB-C boks. Se efter godkendte bokse på yousee.dk/ready
4. Køb et nyt digitalt fjernsyn.

Vi kan samtidig fortælle, at bestyrelsen har undersøgt markedet og indhentet tilbud fra en anden tv-udbyder. Vi håber at kunne fortælle mere om dette på generalforsamlingen til foråret.

 

Nye vinduer - husk bestyrelsens godkendelse
Ønsker du at udskifte dine vinduer, eller i øvrigt ændre på lejlighedens ydre udseende, så husk at kontakte bestyrelsen for godkendelse først. Det er foreksempelt ikke tilladt at ændre trefagsvinduer til enkelt- eller tofagsvinduer, hvorfor enkelte også har været nødsaget til, at skifte deres allerede isatte vinduer til de korrekte trefagsvinduer. Dette er naturligvis en kedelig affære, men samtidigt en nødvendighed for at opretholde et enspræget udseende af vores ejendom.

 

Gårdrenovering
Bestyrelsen holdt i efteråret et ekstra møde med arkitekten efter 2. skitsemøde, da der var særlige tinge bl.a. omkring skraldeskurene, der ikke var optimale. Nu har arkitekten brugt det resterende af efteråret på at finpudse skitsen således, at den kunne sendes ind til Kommunen. Vi forventer, at tegningen af den kommende gård vil blive sendt i høring først i det nye år. Hver beboer vil derfor på et tidspunkt i starten af 2016 modtage materiale i sin e-boks omhandlende gårdrenoveringen. Det er vigtigt, I tager stilling og svarer iht. det fremsendte, da en fortsættelse af det videre forløb kræver ?-dels flertal og ellers standses hele projektet omkring renovering af gården, som er finansieret af staten/kommunen.


Sagen mod vores tidligere administrator
Der afholdes et retsmøde primo januar 2016. Domsafsigelsen er herefter maks. fire uger efter retsmødet. Såfremt ejerforeningen mod forventning taber sagen, da vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, da det er op til generalforsamlingen at beslutte, om sagen skal ankes. Såfremt det er tilfældet, da vil der i forbindelse med indkaldelsen samt på den ekstraordinære generalforsamling, blive grundigt informeret om sagen, og årsagen til sagens udfald. Indtil videre håber og tror vi på, at vi har en god sag, hvorfor det helst ikke skulle blive nødvendigt. Vi ser alle i bestyrelsen frem til at få denne sag afsluttet, da vi har brugt meget tid, mange kræfter og bekymringer på sagen.

 

Generalforsamlingen 2016
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Ejerforeningen Seierøehus afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Husk forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2016.

 

Vær opmærksom på at dette nyhedsbrev kan ikke besvares. Ønsker du at kontakte bestyrelsen skal du benytte bestyrelsen@seieroehus.dk.

 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Bestyrelsen

E/F Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.

2450 København SV

bestyrelsen@seieroehus.dk

www.seieroehus.dk


Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt nyheder og orienteringer pr. mail hos E/F Seierøehus. Dermed kan du sige farvel til papirarkivet, da du modtager informationer og dokumenter direkte pr. mail. Samtidig hjælper din tilmelding med at spare foreningen udgifter til f.eks. papir, kopiering m.m.

Ønsker du at opdatere dine indstillinger – f.eks. opdatere din e-mail-adresse, mobilnummer eller afmelde yderligere mails – så klik blot på følgende link: Rediger indstillinger for modtagelse af mit nyhedsbrev