Søg i nyhedsarkiv

lørdag den 19. september 2015

Ejendomsservice, vedtægter, gårdrenovering mm.

Kære Beboere, nedenfor følger lidt om, hvad der er sket i løbet af det første halvår af 2015 her i ejerforeningen.

 

• Ny varmemesterordning

Vores varmemester, Anders, valgte i foråret at opsige sin stilling, da han søgte nye udfordringer. Vi gik derfor i bestyrelsen i gang med at undersøge mulighederne og drøfte fordele og ulemper ved at vælge at ansætte en ny varmemester kontra at hyre et firma til at varetage ejendomsservicen. Vi endte med at sige ja tak til et tilbud fra virksomheden GreenCircle, som også er virksomheden, Anders er blevet ansat i.

GreenCircle har pr. 1. maj overtaget ejendomsservicen for ejendommen. Til en start er det Anders, der er ejendomsinspektør og har sin daglige gang her, men i løbet af efteråret vil der komme en ny ejendomsinspektør, som Anders overdrager sin viden om ejendommen til. Både på ejerforeningens hjemmeside samt på opslag i opgangene kan I se, hvem der skal kontaktes ved henvendelser vedr. ejendommen.

Vi har udarbejdet en meget udførlig kontrakt med GreenCircle, men der dukker fortsat enkelte smådetaljer op, så det første års tid vil også blive brugt til at tilpasse kontrakten og samarbejdet med GreenCicle.

Ind til videre er vi i bestyrelsen meget positivt stemt over det nye samarbejde. Skulle du have oplevelser, gode som dårlige efter skiftet med GreenCircle, hører vi naturligvis gerne fra dig.

 

• Nye vedtægter

På generalforsamlingen fremsatte vi et forslag om vedtægtsændringer. Både vedtægterne og baggrunden for forslaget kan du læse mere om i referatet fra generalforsamlingen. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på generalforsamlingen, men da det krævede et kvalificeret flertal, skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvilken blev afholdt den 1. juni.

Vedtægtsændringerne blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling og er nu blevet tinglyst og kan downloades fra ejerforeningens hjemmeside.

 

• Gårdrenovering - Københavns Gårdhaver

I løbet af foråret har der været afholdt en del indledende møder og samtaler med gaardrum.dk, der af Københavns Kommune er hyret til at stå for vores kommende gårdrenovering. Input fra beboerne og mulighederne i gården har resulteret i, at en arkitekt fra gaardrum.dk har forelagt en skitse. 2. skitsemøde har netop været afholdt, skitsen skulle gerne hænge i alle opgange, og ellers er det muligt at se skitsen samt læse det tilhørende notat på hjemmesiden.

Evt. kommentarer sendes hurtigst muligt til jjk@gaardrum.dk, da forslaget snart forventes sendt i høring.

 

• Salg af ejerforeningens varmemesterlejlighed

Vores gamle varmemesterlejlighed er solgt til prisen og blev overtaget medio juni. Overskuddet fra salget (ca. 1.200.000 kr.) er blevet indsat på foreningens grundfond, hvor brug af pengene kræver generalforsamlingens godkendelse. Første store projekt bliver formentlig renovering af vores kloaker mv. i gården, hvilket vil ske i forbindelse med gårdrenoveringen.

 

• Erstatningskrav rejst mod forhenværende administrator

På generalforsamlingen anmodede vi om jeres godkendelse til at gå videre med vores krav mod tidligere administrator. Vi har skåret sagen til og har valgt at gå videre med de punkter som er meget konkrete og enkle at opgøre et decideret tab på. Vores advokat har sendt en stævning til vores tidligere administrator, og sagen ligger nu i retten, hvor vi afventer dato for et retsmøde.

 

Kommende projekter:

• Vinteren nærmer sig

Hvorfor der skal ryddes op i cyklerne i ejendommen. Hold øje med opslagene i opgangene, der beskriver forløbet. Vær ligeledes opmærksom på, at der bliver ryddet ud i kældergange, tørrekældre og øvrige fællesarealer, hvor nogle beboere har henstillet ejendele. Fremadrettet vil der løbende og uden advarsel blive ryddet ud i genstande, der henstår på fællesarealerne. Alle lejligheder har tilknyttet et kælder- eller loftsrum, man kan benytte til opbevaring.

 

• Ekstra garage

Vi er i gang med at rydde ud i mange af de ting og maskiner, Anders brugte rundt om på ejendommen, hvilket har gjort at den ene af ejerforeningens to garager, snart kan tømmes helt, hvorfor vi overvejer om garagen kan have en fremtidig funktion i den nye gård eller evt. skal sælges. I beboere vil blive hørt på en generalforsamling inden en beslutning tages.

 

• Anden tv-udbyder

Som I måske er bekendt med har vi haft en dialog med YouSee vedr. et bedre tilbud på levering af tv-signal, hvilket ikke har været muligt, at forhandle på plads. Vi er derfor nu ved at undersøge muligheden hos en helt anden tv-udbyder, hvor der evt. også kan være mulighed for at man helt kan fravælge tv-signalet i den enkelte lejlighed, hvilket er noget YouSee i dag ikke vil tilbyde. Men mere om det, når vi har et konkret tilbud.

 

Vær opmærksom på at dette nyhedsbrev ikke kan besvares. Ønsker du at kontakte bestyrelsen skal du benytte bestyrelsen@seieroehus.dk.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen E/F Seierøehus

Offenbachsvej 37, kld.

2450 København SV

bestyrelsen@seieroehus.dk

www.seieroehus.dk


Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt nyheder og orienteringer pr. mail hos E/F Seierøehus. Dermed kan du sige farvel til papirarkivet, da du modtager informationer og dokumenter direkte pr. mail. Samtidig hjælper din tilmelding med at spare foreningen udgifter til f.eks. papir, kopiering m.m.

Ønsker du at opdatere dine indstillinger – f.eks. opdatere din e-mail-adresse, mobilnummer eller afmelde yderligere mails – så klik blot på følgende link: Rediger indstillinger for modtagelse af mit nyhedsbrev